Skip to main content

Meer informatie of een afspraak maken? Bel: 0113-626 227

Prestatieladder Sociaal Ondernemen, trede 3

REACon B.V. heeft het PSO-3 keurmerk behaald!

Wij zijn trots op het behalen van Trede 3 op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

En hierdoor te behoren tot de 10% best presterende bedrijven op SROI gebied.

KANTOORMEUBELEN.COM is een onderdeel van REAcon B.V.

Het is voor ons een bevestiging van alle mooie resultaten die we reeds hebben behaald.
En het is tevens een prachtige motivatie om te blijven werken aan de doelen die we nog hebben voor de komende jaren.
Wij willen hiermee tevens andere organisaties en ondernemingen inspireren om te investeren in Sociaal Ondernemerschap.
Samen met onze partners, leveranciers, klanten en medewerkers kijken wij of PSO30+ wenselijk en haalbaar is in de nabije toekomst!

Het behaalde certificaat is voor ons een erkenning dat we ook daadwerkelijk werk maken van het volop kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij REACon B.V. geloven wij in het onbeperkt meedoen voor ieder mens, met of zonder beperking.
Een Ieder op zijn of haar eigen niveau, en in eigen tempo.

Onze begeleiding is hierbij vooral gericht op individuele ontwikkeling van de medewerker of medwerkster in kwestie.
Wij weten uit de opgedane ervaring binnen REAcon B.V. dat persoonlijke groei, al gaat het stapje voor stapje, bijdraagt aan alledaags geluk van 'weer onderdeel zijn van....'
En dat is waar we ons elke dag voor inzetten met het hele team!

Vaak heerst de opvatting dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het lastig hebben in het reguliere arbeidsproces.
Vanwege bijvoorbeeld een fysieke of geestelijke uitdaging, of een langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt kunnen zij niet zomaar meedraaien wordt er dan gedacht.

Bij REACon B.V. zien wij dagelijks dat mensen hun beschikbare talenten heel goed weten in te zetten.
Daarom investeren wij al jaren actief in Sociaal Ondernemerschap in de volle breedte van onze  organisatie.
Met als doel dat iedereen zo normaal mogelijk kan werken.
Mensen doen zo veel mogelijk zelf; waar nodig is er begeleiding en zijn er individuele aanpassingen..

De gevolgde weg

Sinds 2018 werken wij volgens het doughnut model van Kate Raworth.
Naast aandacht voor her-gebruik van grondstoffen is er grote aandacht voor mensen.
Tevens hebben wij in onze offertes een deel social return opgenomen en het zo gelabelde bedrag geïnvesteerd in mensen.

Met onze dank aan onder andere Gemeente Den Haag, Gemeente Goes en GR de Bevelanden voor hun geweldige hulp in deze.
Samen hebben we enkele mooie voorbeeldprojecten in uitvoering, en hierdoor de juiste mensen weer aan werk kunnen helpen, en uiteraard te houden!

Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen

We geloven in onbeperkt meedoen en wat het certificaat doet is aantonen dat wij ons hier ook voor inzetten en met succes.
Er zijn 3 tredes welke behaald kunnen worden waarbij trede 3 de hoogste trede is.
Daarnaast is er een buitencategorie (PSO30+) die vooral wordt verleend aan de voormalige sociale werkvoorzieningen.

De PSO is het keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt.
Een onafhankelijke audit van het PSO-schema, uitgevoerd door een van de vier certificerende instellingen, maakt onderdeel uit van het PSO-keurmerk.
TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.
De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.